Downloads

S.N.FileDownload
1.श्रम-नियमावली-२०५०-3Download
2.वैदेशिक-रोजगार-नियमावली-२०६४Download
3.वैदेशिक-रोजगार-ऐन-२०६४Download
4.सामाजिक-सुरक्षा-ऐन-२०७५Download
5.श्रम-ऐन-२०७४Download